Ekstraordinær Generalforsamling den 23. februar 2017 kl. 19.30


Da der ikke blev fundet medlemmer nok til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, er der nu planlagt en ekstraordinær generalforsamling.

Støt op om din lokale forening - meld dig som bestyrelsesmedlem og hjælp os at bevare vores lille klub i Birkende.


Featured Posts
Recent Posts