top of page

Klubbens historie

Birkende Boldklub blev stiftet i august 1965 af Anders Nielsen, Bjarne ‘maler’ Larsen og med Poul Erik Larsen som formand. I dag er Birkende Boldklub en forening hørende under Kerteminde Kommune og placeret i lokalsamfundet Birkende og klubben har i dag afdelinger indenfor fodbold, tennis, badminton, gymnastik - og nu også en ny multibane.

 

I 1984 byggede man et nyt klubhus med stor hjælp af klubbens medlemmer og byens borgere. I 1990 etablerede klubben ligeledes tennisbane i forbindelse med klubhuset. Klubbens aktiviteter er medvirkende til at bevare og skabe et positivt miljø og et godt socialt liv i et lille lokalsamfund, hvilket også ligger klubben meget på sinde at styrke. Det er en lille forening hvor sammenholdet og det sociale liv, i og omkring klubben, prioriteres højt, og der arrangeres mange aktiviteter for at styrke sammenholdet. 

bottom of page