top of page

Byggeri af multibanen

Borgmester Hans Luunbjerg satte sammen med Kenneth Rasmussen det første spadestik til klubbens multibane, i starten af april måned. Siden er der fjernet jord og lagt grusbelægning, rejst bander, lagt kunstgræs og opsat fitness-redskaber ved siden af banen.

Arbejdet nærmer sig sin afslutning og vi kan fejre indvielsen i juni sammen med den kommende byfest i Birkende.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page