top of page

Vi må desværre meddele at Sankt Hans Bål's arrangement ved Birkende Boldklub d. 23-06-2024 aflyses i år.

Kære borger i Birkende og omegn.


Da boldklubben ikke har haft mulighed for, at finde den tilstrækkelig frivillige hjælp og kommunen samtidig har valgt ikke at vil hjælpe boldklubben med opstilling af bål som ellers har været traditionen tro og de nødvendige godkendelser derfor ikke rettidigt er blevet søgt. Har bestyrrelsen valgt at aflyse bålarrangement ved Birkende Boldklub i år.


Vi i bestyrrelsen er meget kede af dette, og håber på at der i 2025, vil være tilstrækkelig incitament til at kunne gennemføre et arrangement.


Med venlig hilsen

Birkende Boldklub's Bestyrelse

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page